Hälsosamma arbetstider

Att förlägga arbetstiden kan vara en utmaning för verksamheter som behöver ta hänsyn till natt- och skiftarbete, långa pass och flexibla eller gränslösa arbetstider. Det finns mycket att vinna på att vara tydlig med förväntningar på tillgänglighet och att planera in tillräckligt med tid för återhämtning både mellan och under arbetspass. På så vis kan risken för ohälsa minskas.

Planerar ni in tid för återhämtning?

Arbetstidens förläggning

En glad person med en klocka i bakgrunden
Om arbetstidens förläggning

Tänk till när arbetstiden planeras

Arbetstidens förläggning handlar om när på dygnet arbetet utförs och hur möjligheterna till återhämtning ser ut under och mellan arbetspassen. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa hos arbetstagarna. Chefen företräder arbetsgivaren och ansvarar för att förläggningen motsvarar verksamhetens behov, att resurserna används effektivt och att arbetsmiljön är god. För att må och prestera bra behöver vi rätt förutsättningar, så genom att tänka till när arbetspass och schemaläggning planeras kan risken för ohälsa minskas.

Natt- och skiftarbete

De allra flesta presterar sämre nattetid, även om man är utsövd. Trötthet ökar också risken för olyckor och misstag och därför är det bättre om arbetstempot är lugnare på natten och mer riskfyllda arbetsmoment kan utföras dagtid.

Att jobba natt eller skift kan också påverka den naturliga dygnsrytmen genom att sömnen blir sämre, vilket i sin tur kan leda till trötthet, energibrist och svårigheter att koncentrera sig. På sikt kan det här leda till allvarliga hälsoproblem och därför behövs tillräcklig vila och återhämtning mellan två arbetspass. Efter flera nattpass direkt efter varandra kan även en längre viloperiod behövas.

Forskning visar att skiftarbete som har rotation medurs är bättre för hälsan än tvärtom. Det innebär att nattpass följs av ledig dag, därefter förmiddagspass och nästa dag eftermiddagspass, innan det är dags för nästa nattpass.

Delade arbetspass

Delade arbetspass innebär att arbetsdagen delas upp i två eller flera pass under samma dag med ledighet emellan. Denna arbetstidsform skapar både möjligheter och risker, som exempelvis att kunna utföra ärenden mitt på dagen, men samtidigt inte få tillräckligt med tid för återhämtning.

Jobbar man delade arbetspass är det viktigt att vara uppmärksam på att arbetsdagen inte blir för lång eller att tiden för återhämtning blir för kort.

Flexibla arbetstider

Tack vare den tekniska utvecklingen finns stora möjligheter för vissa yrkesgrupper att utföra sina arbetsuppgifter på olika tider och platser. Att ha ett flexibelt arbete har många fördelar, men det medför också en gränslöshet som riskerar att inkräkta på vila och återhämtning. Ett sådant arbete ställer krav på den enskilda individen att sätta gränser. Därför bör arbetsgivaren vara tydlig med vilka gränser och förväntningar på tillgänglighet och nåbarhet utanför ordinarie arbetstid som finns, och på så sätt minimera risken för ohälsa.

Bra att tänka på

Natt- och skiftarbete, delade pass och flexibla arbetstider ställer särskilda krav på chefer och medarbetare. Till exempel när det gäller återhämtning eller förväntningar på tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid. Här är några tips på  vad som kan vara bra att tänka på enligt forskning.

Lyssna

Det gränslösa arbetslivet

Att förlägga arbetstiden och samtidigt planera in tillräckligt med återhämtning kan vara en utmaning. Vad behöver man tänka på för att förebygga ohälsa vid flexibla och gränslösa arbetstider? Lyssna och fundera över vad som får dig att varva ner.

Om återhämtning

Att ta igen sig mellan arbetspassen

Alla behöver möjlighet till återhämtning för att må bra. Det handlar om att varva ner och stänga av den fysiologiska aktivering som kommer av stress och hög arbetsbelastning. Detta görs bäst genom sömn och vila för både kropp och hjärna. En långvarig obalans mellan belastning och återhämtning kan leda till kronisk stress. Ibland blir arbetspassen långa och ibland jobbar vi både sent och nätter och då kan det behövas längre uppehåll innan det är dags för nästa arbetspass. I det längre perspektivet behövs en sammanhängande ledighet för att hinna gå ner i varv och ladda om batterierna.

Återhämtning kan delas in i:

  • Sömn
  • Aktiv återhämtning som fysisk träning eller socialt umgänge
  • Passiv återhämtning som att ligga i soffan och titta på TV
  • Raster under arbetspass

Ur ett hälsoperspektiv har sömn den största betydelsen. Bäst återhämtar vi oss i en lugn miljö.

I Forskning på 5 om återhämtning på jobbet finns stöd från forskning för att tillsammans på arbetsplatsen hitta strategier och rutiner som ger återhämtning.

Aktivitet

Jobba med OSA

I OSA-kollens Aktivitetsbank finns olika aktiviteter att sätta igång och jobba med direkt som bidrar till det förebyggande arbetet. Börja gärna med Checklista – Arbetstidens förläggning.