Om verktyget

OSA-kollen ger stöd för hur ni kan jobba förebyggande och främjande med er organisatoriska och sociala arbetsmiljö, OSA. Det bidrar till att skapa en frisk arbetsplats där alla trivs och kan göra ett bra jobb.

Verktyget bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 och hjälper er att uppfylla kunskapskraven. Det består av två delar; Förstå OSA och Jobba med OSA.

Om verktyget

En kvinna ler och jonglerar med lätthet en kaktus, en väckarklocka och ett bouleklot.
Om OSA-kollen

Jobba med OSA

I Aktivitetsbanken finns stöd för att jobba tillsammans med OSA. Alla aktiviteter syftar till att fördjupa er kunskap om OSA och er förståelse för hur det ser ut på just er arbetsplats. Välj mellan korta filmer med reflektionsfrågor, poddavsnitt, checklistor och olika gruppövningar.

Aktiviteterna är utvecklade för att användas i grupp på en arbetsplatsträff eller liknande. Den som leder en aktivitet kan till exempel vara en chef, arbetsledare eller skyddsombud. Inga förkunskaper krävs och där det behövs finns processtöd.

Förstå OSA

Öka din förståelse för vad OSA är. I ”Förstå OSA” finns fyra kunskapsområden. Klicka på bollarna för att läsa mer om vad varje område innehåller.

Om OSA

Fördjupa dina kunskaper om OSA och vad det innebär. Till exempel vem som har ansvaret och vad chefer och arbetsledare behöver och har rätt till för att kunna arbeta med OSA. Här tar du reda på hur OSA och SAM hänger ihop och hur man kan sätta mål.

Arbetsbelastning

Öka din förståelse för området arbetsbelastning. Till exempel hur man kan arbeta för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning och vilka tidiga signaler man kan vara uppmärksam på. Läs om återhämtningens betydelse, vikten av att krav och resurser är i balans och hur viktigt det är att roller och ansvar är tydliga.

Arbetstidens förläggning

Lär dig mer om vad som kan vara bra att tänka på vid till exempel natt- och skiftarbete, delade pass, flexibla arbetstider och gränslöst arbete. Läs också om återhämtningens betydelse för att motverka ohälsa.

Kränkande särbehandling

Öka din förståelse om området kränkande särbehandling. Ta reda på hur man kan arbeta förebyggande så att olämpliga beteenden har svårare att få fäste på arbetsplatsen. Ta reda på hur man hanterar en situation där någon utsätts för kränkande särbehandling.

Det här får du med OSA-kollen:

  • Förståelse för vad OSA handlar om.
  • Konkret stöd för hur ni kan jobba systematiskt med OSA på arbetsplatsen.
  • Gemensam bild av hur ni vill ha det hos er skapas av dialog och reflektion tillsammans.
  • Kunskap om arbetsgivarens ansvar för OSA.
  • Inspiration genom artiklar om hur andra har jobbat med OSA.

Kvalitetssäkrat av parterna

Framtagen och kvalitetssäkrad gemensamt med parterna inom kommun, region och kommunala företag. Sakkunniga, forskare och representanter från målgruppen har också involverats i utvecklingen.

Presentera OSA-kollen hos er!