Utbildning ger bättre scheman i vården

Utbildning ger bättre scheman i vården

I vården jobbar många på scheman med både dag- och nattarbete. Då behövs kunskap om hur schemaläggning och hälsa hänger ihop. Det är tanken bakom en ny webbaserad utbildning i Region Skåne – byggd på forskning.

Grupporträttbild tre leende medarbetare
Såväl medarbetare som chefer behöver veta hur schemaläggning och hälsa hänger ihop, menar Malin Tillgren, Caroline Amarelle och Charlotta Tinghammar, Region Skåne. Foto: Margareta Edling

– Vi behöver prata om hur vi förlägger den arbetstid vi har, inte bara fokusera på arbetstidens längd, säger HR-strateg Charlotta Tinghammar.

Därför har Region Skåne sjösatt en webbutbildning om hälsofrämjande schemaläggning vid blandat dag- och nattarbete. Utbildningen har tagits fram partsgemensamt och baseras på aktuell forskning. Den vänder sig till medarbetare, chefer, schemaläggare och andra som berörs av frågorna.

Utbildningen består av frågor inom fem områden:

  • schemaläggning
  • livsstil
  • sömn och återhämtning
  • mat och dryck
  • ljus och belysning

Beroende på de individuella svaren ges handfasta råd om vad man bör tänka på inom respektive område. Om utomhusljus står det exempelvis så här:

Råd: Eftersträva minst 30 minuters utomhusljus per dag. Det hjälper dig att behålla en normal dygnsrytm.

Bättre scheman utifrån forskning

Faktainnehållet kommer från forskaren Göran Kecklund, Karolinska institutet, och från Stressforskningsinstitutets skrifter.

– Det är otroligt bra att vi har en vetenskaplig bas för alla påståenden. Det är inga pekpinnar och inget tyckande. Vi kan säga: så här säger forskningen, säger arbetsmiljöcontroller Malin Tillgren.

Nyanställda dag- och nattarbetare ska nu göra utbildningen som en del av sin introduktion. Även de mer erfarna ska göra webbutbildningen, i grupp på arbetsplatsträffarna.

Förändra kulturer

Även önskescheman måste främja hälsan.

Schemaläggningskulturen behöver förändras på vissa håll, anser både Charlotta Tinghammar och Malin Tillgren. Ett problem är när önskescheman inte främjar hälsan. De som arbetar blandat dag och natt vill ofta kunna jobba ihop till längre sammanhängande ledigheter.

– Det är lätt hänt att privatlivet får styra för mycket över önskningarna. Då blir ibland det egna schemat och den egna sömnen lidande. Man måste tänka i det långa perspektivet, säger Malin Tillgren.