Välkommen till verktyget OSA-kollen

Här får du stöd för att både förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Verktyget bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 och hjälper er att uppfylla kunskapskraven i föreskrifterna.

En kvinna ler och jonglerar med lätthet en kaktus, en väckarklocka och ett bouleklot.
Om OSA

Ett sätt att utveckla verksamheten

OSA handlar om allt från hur vi organiserar arbetet till hur vi samspelar med varandra. Att jobba systematiskt med OSA bidrar till att skapa arbetsplatser där människor kan trivas och må bra samtidigt som verksamheten utvecklas.

Klicka på bollen Om OSA om du vill läsa mer om vad OSA innebär, hur OSA och systematiskt arbetsmiljöarbete hänger ihop eller hur man sätter mål för OSA-området.

Delområden

Flera vägar till en friskare arbetsmiljö

OSA delas in i tre områden – arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Och alla tre är viktiga för en god arbetsmiljö. Vilket område vill du börja med? Klicka på bollarna för att läsa mer.

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar

Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar och omfattar alla anställda, oavsett anställningsform. Både skyddsombud och medarbetare ska ges möjlighet att medverka i detta arbete.

Det här är arbetsgivarens ansvar:

  • Chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.
  • Chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.
  • Det finns konkreta mål för OSA.
  • Alla har en rimlig arbetsbelastning och vet vad som förväntas av dem.
  • Motverka att starkt psykiskt påfrestande situationer leder till ohälsa.
  • Förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa.
  • Vara tydlig med att kränkande särbehandling inte är accepterat.
  • Förebygga att kränkande särbehandling uppstår.
  • Det finns rutiner för hur kränkande särbehandling hanteras.

Kom igång!

Boka vägledning med våra experter och få tips på hur ni kan komma igång att jobba med OSA-frågorna.

Aktivitet

Kom igång direkt

Att sätta igång att jobba med OSA behöver varken vara svårt eller ta lång tid. Börja gärna med att titta på två filmer som ger en bra introduktion till vad organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om. Flera aktiviteter finns i OSA-kollens Aktivitetsbank.