Alla behöver tid för att samla kraft

Det är viktigt att få tid för återhämtning och vila, både mellan och under arbetspass. Olika verksamheter har olika förutsättningar och alla människor har olika behov. Men att hinna med återhämtning av något slag är centralt för en hälsosam arbetsmiljö och för hur vi mår.

Hur ser möjligheten till återhämtning ut hos er?

Återhämtning

En person i gul kofta sitter i en vit soffa och läser en bok
Om återhämtning

Energi kommer från olika håll

Återhämtning handlar inte bara om att ta det lugnt eller att ta en fika med kollegorna. Det kan till exempel handla om att hinna med en kort stund av reflektion eller att varva utmanande arbetsuppgifter med lite enklare, rutinmässiga uppgifter. Målet är ett arbetstempo som är balanserat och som håller över tid.

En sak att vara uppmärksam på är medarbetare som har en tendens att hoppa över återhämtning under arbetspasset. Det kan handla om väldigt engagerade medarbetare eller medarbetare med för hög arbetsbelastning. Då kan chefen behöva påminna om, eller skapa förutsättningar för, att pauser tas.

Återhämtningsbehovet hänger ihop med den sammanlagda belastning man utsätts för både i arbetet och i privatlivet. Ju högre belastningen är desto större är behovet av återhämtning. Exempel på former av återhämtning är:

  • Raster och pauser under arbetet
  • Aktiv återhämtning som fysisk träning eller socialt umgänge
  • Passiv återhämtning i form av vila
  • Sömn

I Forskning på 5 om återhämtning på jobbet finns stöd från forskning för att tillsammans på arbetsplatsen hitta strategier och rutiner som ger återhämtning.

Delområden

Olika delar av arbetsbelastning

Utöver återhämtning ingår områdena arbetsinnehåll, krav och resurser i arbetsbelastning. Klicka på bollarna för att läsa mer.

Aktivitet

Jobba med OSA

I OSA-kollens Aktivitetsbank finns olika aktiviteter att sätta igång och jobba med direkt. I Checklista – Arbetsbelastning finns bland annat frågor om återhämtning.