Så hänger SAM och OSA ihop

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA ska, på samma vis som den fysiska och digitala arbetsmiljön, undersökas, riskbedömas, åtgärdas och följas upp regelbundet. SAM är alltså grunden för OSA och handlar om hur man arbetar systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

SAM och OSA

Illustration av tre personer som har en pratbubbla med ett hjärta i ovanför sig
Om SAM och OSA

Alla ska vara med

Arbetet med OSA sker, enligt SAM, i samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare. Det är först när vi är med och formar vår arbetsmiljö som vi är delaktiga på riktigt.

Grundutbildning i SAM

Vill du veta mer om hur man kan jobba med SAM finns Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Det är en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud. Att ha ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen innebär att jobba förebyggande och att risker som kan leda till olyckor och ohälsa upptäcks i tid.

Fördelar med att jobba förebyggande

Syftet med att arbeta med OSA är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Att löpande och systematiskt arbeta med att förbättra det som hör till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön innebär att verksamheten utvecklas.

Medarbetare som mår bra på jobbet är mer produktiva och kreativa och har samtidigt lättare att lära nytt. Dessutom finns ett samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro.

Delområden

Så sätter ni mål för OSA

Ett viktigt krav i föreskrifterna om OSA är att det finns uppsatta mål för hur man ska främja hälsa och motverka ohälsa. Klicka på bollen för att läsa mer.

Aktivitet

Jobba med OSA

I OSA-kollens Aktivitetsbank finns aktiviteter att sätta igång och jobba med direkt. Börja med att titta på två filmer om OSA och SAM. Det ger en grundläggande förståelse för hur OSA och SAM hänger ihop.