Här får socialtjänsten tid för återhämtning

Här får socialtjänsten tid för återhämtning

Socialsekreterarna i Mölndal har fått närmare till sina chefer och utrymme för återhämtning. En ny organisation har sänkt sjukfrånvaron och fått folk att stanna kvar på sina tjänster. Dessutom har de kortat utredningstiderna.

Bild på sju leende medarbetare som står på rad i en korridor
Nöjdare socialsekreterare med ny omorganisation. Längst fram Visions Helen Eriksson och näst längst bak verksamhetschef Irene Jansson. Foto: Åsa Hammar

Det var i april 2015 som socialtjänstens Enhet för mottagning och utredning barn och unga i Mölndal sjösatte en ny organisation. Bakgrunden var en allt mer pressad situation för socialsekreterarna med hög arbetsbelastning.

Den nya organisationen har inneburit stor skillnad för både medarbetare, chefer och de familjer som socialtjänsten arbetar med. Förändringarna innebär att enheten:

  • Inrättade tre team med sex medarbetare och en enhetschef i varje. Teamen turas två veckor i taget om att ta hand om de nya utredningar som inleds efter ansökningar och anmälningar om barn som far illa. De samarbetar tätt med en mottagningsgrupp på fyra personer. Enheten fick alltså både fler chefer och fler medarbetare.
  • Inrättade fasta återkommande tider för möten med övriga delar av socialtjänsten och med andra, för behandling och andra insatser, för att få en bättre samverkan.
  • Startade ett samarbete med kommunens företagshälsovård, som har hållit utbildning och workshops på tema stress samt hot och våld.
  • Ger nyanställda lokal yrkesintroduktion av två seniorhandledare, som är mentorer för dem de första två åren på 50 procent av sin arbetstid.

Kortare utredningstider

Omorganisationen har skapat ett nytt arbetssätt.

Omorganisationen har också skapat ett nytt arbetssätt och förhållningssätt till de barn och unga som socialsekreterarna möter. Med hjälp av förhållningssättet och riskbedömningsmodellen Signs-of-safety har de kortat ner utredningstiderna och försöker aktivera familjerna de möter.

– Vi vill vara en socialtjänst som sätter igång processer. Familjen ska vara expert, vi ska bara samla in tillräckligt med underlag för att fatta beslut om insatser, inte mer, säger Irene Jansson om den nya metoden.

Jämnare arbetsbelastning

Sammantaget har alla förändringar gett socialsekreterarna mer tid för återhämtning, mer stabilitet och högre tillgänglighet till chefer.

Porträtt Helen Eriksson med kortklippt ljust hår och glasögonEn av dem som var med och drev på förändringen var Helen Eriksson, arbetsplatsombud för Vision. Hon jobbar med behandling av barn och unga på socialtjänstens öppenvårdsmottagning.

– Jag som sitter lite utanför ser en enorm skillnad. Nu kan man till exempel ta kontakt med utredningsteamen och få till möten om det behövs. Det kunde man inte förut, säger hon.