Bra att veta!

Här hittar du information om beräknad tidsåtgång, gruppstorlek och bra saker att tänka på inför genomförandet.

Aktiviteten kräver inga förkunskaper och passar alla arbetsgrupper och genomförs till exempel på en arbetsplatsträff.

Tidsåtgång

Första delen tar cirka 10 minuter.

För grupper som vill ägna mer tid för reflektion finns förslag på reflektionsfrågor. Då behövs ytterligare cirka 15 minuter.

Gruppstorlek

Aktiviteten fungerar för både små och stora grupper. Är ni en stor grupp är det bra att dela in er i mindre samtalsgrupper om cirka 3–6 personer. Eller dela in er i bikupor, två och två.

Förberedelser

  • Dator med uppkoppling.
  • Projektor eller stor skärm när ni arbetar i grupp. Använd då helskärmsläge på webbläsaren.
  • Högtalare så gruppen kan höra ljudet från filmen.
  • Någon form av dokumentation för att sammanfatta det som sägs.
  • Testa gärna tekniken innan aktiviteten genomförs i grupp. Fungerar filmvisningen?
  • Den som ska leda aktiviteten bör gå igenom innehållet innan aktiviteten genomförs och bekanta sig med alla steg.
Film

Det här är OSA

I de här filmerna får ni några exempel på vad OSA kan handla om. När ni sett dem har ni underlag för att prata om vad som känns viktigt för er. Efter filmerna finns förslag på reflektionsfrågor.

Cirka 5 minuter

Introduktion till OSA

Den här filmen är en kort introduktion till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och dess föreskrifter AFS 2015:4.

Cirka 5 minuter

OSA i praktiken

I den här filmen berättar Ulrich Stoetzer, sakkunnig i OSA-frågor på Arbetsmiljöverket, om vad föreskrifterna 2015:4 innebär. Dessutom berättar slutenpsykiatrin i Värmland vad arbetet med OSA har betytt för dem.

Cirka 15 minuter

Reflektera tillsammans

Hur tänker ni kring er organisatoriska och sociala arbetsmiljö? Reflektera med hjälp av några frågor. Ni kan självklart välja egna reflektionsfrågor om det passar er bättre.

En grupp människor som för dialog

Förslag på reflektionsfrågor

  • På vilket sätt arbetar vi förebyggande med den organisatoriska arbetsmiljön?
  • På vilket sätt arbetar vi förebyggande med den sociala arbetsmiljön?
  • Hur skulle vi kunna utveckla vårt förebyggande arbete?
Aktivitet

Jobba med OSA

Hur ser det ut på er arbetsplats? Med hjälp av Checklistan – Organisatorisk och social arbetsmiljö får ni koll på om det finns rutiner, policyer, mål och ett fungerande SAM hos er när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.