Arbetsplatsträff – så pratar vi OSA

Arbetsplatsträff – så pratar vi OSA

Hur hanterar vi hög arbetsbelastning? Finns tid för återhämtning? Och hur löser vi konflikter? Ett APT-kit med frågor kring OSA hjälper arbetsplatser i Södertälje kommun att få fart på sitt OSA-arbete.

Vårdpersonal sitter runt ett bord och samtalar vid arbetsplatsträff
På ett äldreboende i Södertälje diskuteras OSA med hjälp av ett fråge-kit. På bilden gruppchef Heidi Djurling, Bogdan Protic, Laman Askander och Phedaa Shami. Foto: Jeanette Neij

Ett stenkast från Torekällberget i centrala Södertälje ligger äldreboendet Mariekällgården. Ett tema för dagens arbetsplatsträff på demensavdelningen Gläntan är OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö. Till hjälp för att prata om ämnet har medarbetarna och gruppchef Heidi Djurling ett sexsidigt kit med frågor.

Fack och arbetsgivare tagit fram

Kitet togs fram i samband med utbildning och information om den nya föreskriften OSA. Fack och arbetsgivare tog tillsammans fram frågor.

Porträtt Lotta Ramstedt med halvlångt hår och glasögon

– Vi ville vara överens om formuleringar och att det är relevanta frågor. Det är ett diskussionsunderlag för att verkligen kunna diskutera det som är aktuellt på arbetsplatsen. Syftet är att komma fram till vad som kan göras för att förbättra, berättar kommunens HR-specialist Lotta Ramstedt.

I kölvattnet av metoo har det ursprungliga materialet utökats med diskussionsfrågor kring sexuella trakasserier.

Tanken är att arbetsplatserna avsätter 1–3 arbetsplatsträffar för frågorna beroende på vad de vill prata om.

Hälsosam arbetsbelastning

Gruppchef Heidi Djurling samtalsleder arbetsplatsträffen. Diskussionsområdena är arbetsbelastning, arbetstid, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Vissa ämnen är lättare och andra svårare att samtala kring. Frågorna hjälper till att föra samtalet vidare.

– Vad är balans i livet för er? inleder Heidi Djurling.

”Stressfritt är balans för mig, både privat och på arbetet.” ”Att kunna göra allt man vill hinna med.”

– Vi ska försöka ha det stressfritt, säger Heidi Djurling. Det gäller att haffa en kollega och planera om i fall det behövs. Det är en fördel i vårt yrke att man kan göra det.

Öppet klimat viktigt

Det gäller att planera om i fall det behövs.

Diskussionen fortsätter och gruppen pratar om tid för återhämtning, scheman och vikten av att ha ledigt mellan sina arbetspass. Frågorna handlar sedan om kränkande särbehandling, vad en konflikt är och hur vi kan reagera olika.

Sista frågan för dagen är hur det går att förhindra eller förebygga att någon utsätts för sexuella trakasserier.

– Med ett öppet klimat där vi pratar med varandra, även om sådana här frågor, säger en medarbetare, som önskar mer samtal generellt om arbetsklimat och hur det är och hur vi mår på jobbet.