Här tar de hjälp av OSA-hjul

Här tar de hjälp av OSA-hjul

Tryggt, enkelt och användarvänligt. Det har varit ledord när Borlänge kommun tagit fram ett nytt webbverktyg för organisatorisk och social arbetsmiljö. Tanken är att göra OSA levande i vardagen.

Halvporträtt två kvinnor framför rund staty.
– Alla ska få en chans att må bra på arbetet, säger HR-konsult Susanne Hedlöf. Här med kollegan Yvonne Åkerlind. Foto: Jeanette Neij

Hur vi mår och är mot varandra på jobbet kan kännas svårt att prata om. Extra viktigt då att göra det enkelt.

– Vi uppfann OSA-hjulet för att hjälpa chefer och skyddsombud att få kunskap och kunna jobba med frågorna, säger HR-konsult Yvonne Åkerlind.

Kommunen satte våren 2016 ihop en arbetsgrupp med chefer, skyddsombud och fackliga ombud som skulle ta fram material och bestämma mål för OSA-områdena arbetstidens förläggning, arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

– Gruppen tog fram OSA-mål och skapade även rutiner för kränkande särbehandling, men det räckte inte. Hur skulle cheferna jobba rent praktiskt med frågorna? Jag kom på att vi skulle göra ett OSA-hjul med samma delar som SAM-hjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete. Hjulet känner ju folk igen och har jobbat med, säger Yvonne Åkerlind.

Grafik med OSA-hjul.Våga prata OSA

Allting på webbsidan är klickbart och färgkodat samt innehåller formulär som underlättar för användarna att ställa rätt frågor. I högerspalt finns en avdelning med nyttiga länkar av olika slag, som anmälningsblanketter.

– Det finns hela tiden steg att följa. Verktyget gör det lättare att få frågorna levande i vardagen och skapar trygghet för att våga prata om ämnena. Nytt är också en kort check-in-frågemall som kan användas mellan medarbetarsamtal, berättar Yvonne Åkerlind.

Underlättar att jobba främjande

Ansiktsporträtt Maria Burtus mörkt halvlångt hår.Maria Burtus, rektor på Hagagymnasiet i Borlänge, är entusiastisk och ser att verktyget kommer att underlätta HR-arbetet för henne.

– Det öppnar upp för mig att kontinuerligt checka av i skolans olika arbetslag, vilket ger en annan koll och gör att vi kan jobba främjande – inte när någon redan är utarbetad. Vi kommer att få ner sjuktalen och må bättre.

Är OSA svårt?
– Det är allvarliga frågor men jag tycker inte att det är svårt. Som chef gäller det att skapa ett sådant klimat att medarbetarna kan komma till mig. De ska känna att det blir action, att något händer, säger Maria Burtus, som tror att personalen kommer att uppskatta systematiken som OSA-hjulet erbjuder.

Ansiktsporträtt Johanna Andersson uppsatt hår.Även Johanna Andersson, chef inom funktionshinderomsorgen, tycker att det nu ”blir lätt att göra rätt”.

– Med OSA-hjulet får vi med alla steg och missar inte något. Och alla verksamheter kan göra lika. Det verkar också lättarbetat, säger hon, och påpekar även nyttan av att ha alla riktlinjer och anmälningsblanketter samlade på ett ställe.