”Man ger dem inte ens chansen”

”Man ger dem inte ens chansen”

Tydlig gränsdragning, strikt klädkod och nolltolerans. I hemtjänsten i Alingsås kommun är sexuella trakasserier ett närvarande tema.
– Vi har en given plan för hur vi agerar, säger enhetschef Nese Zuberi.

Halvporträtt hemtjänstmedarbetare Anna och Sandra Jacobsson, Anna med röd hemtjänstväst.
Mor och dotter Anna och Sandra Jacobsson, undersköterskor inom hemtjänsten i Alingsås. Foto: Jeanette Neij

Arbetsplatsen för hemtjänst eller hemsjukvård är en annan persons hem. Den som arbetar kan känna sig utsatt, särskilt vid ensamarbete.

Som enhetschef inom hemtjänsten i Alingsås kommun har Nese Zuberi behövt hantera några fall där medarbetare utsatts för sexuella trakasserier.

– Vi har alltid haft en given plan där vi för en dialog i ledningsgruppen om hur vi ska agera, och vi gör handlingsplaner, säger hon.

Nolltolerans råder

Ovälkomna handlingar och kränkande anspelningar som förknippas med sex tas upp i medarbetarenkäter och på arbetsplatsträffar inom hemtjänsten i Alingsås. Medarbetarna har också diskuterat gränsdragningar och närgångenhet i workshops om arbetsmiljön. De som varit anställda länge lär dessutom de yngre hur ovälkomna situationer såväl undviks som hanteras.

– Man ger dem inte ens chansen. Vi har också en klädkod med byxor och väst som gör sitt. Kläderna blir även som en stämpel. De förtydligar vår roll och fungerar lite som en spärr, säger undersköterska Anna Jacobsson.

Porträtt Nese Zuberi långt mörkt hår.

Enligt Nese Zuberi vet medarbetarna att det råder nolltolerans och att de ska ta upp trakasserier med chefen.

– I det mesta som dyker upp i vår verksamhet där det blir krock mellan vårt ansvar enligt socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen så jämkar man ihop det – men inte här. Vi säger direkt om det behövs: Du lägger av. Där är vi stenhårda och det finns inget självbestämmande, förklarar hon.

Trygghet i arbetet viktigt

Enhetschefen åker ut till vårdtagaren och talar om vad som gäller. Är det en anhörig som beter sig illa tas beteendet upp med den personen. Upphör inte trakasserierna följer avdelningchefen med vid nästa besök.

Medarbetarna ska alltid vara trygga.

Hemtjänstinsatserna kan också smalnas av tills det bara handlar om de absolut livsavgörande insatserna.

– Ingen behöver heller jobba ensam hos personen ifråga. Vi sätter in dubbel bemanning om det behövs och kan be anhöriga som inte sköter sig att vara i ett annat rum medan vi utför vårt jobb. Medarbetarna ska alltid vara trygga på sitt arbete, understryker Nese Zuberi.