Bra att veta!

Här hittar du information om beräknad tidsåtgång, vem eller vilka aktiviteten riktar sig till och bra saker att tänka på inför genomförandet av uppföljningen av er handlingsplan.

Beräknad tidsåtgång

Hela övningen tar cirka 30 minuter.

Vem vänder sig aktiviteten till?

Aktiviteten vänder sig till arbetsgrupper som vill skapa delaktighet och engagemang för utvecklingsarbetet genom att tillsammans med medarbetarna följa upp hur arbetet framskrider.

Förberedelser

 • Handlingsplanen.
 • Dator med uppkoppling.
 • Projektor eller stor skärm när ni arbetar i grupp. Använd då helskärmsläge på webbläsaren.
 • Utse någon som ansvarar för dokumentationen.
 • Testa gärna tekniken innan aktiviteten genomförs i grupp.
 • Den som ska leda aktiviteten bör gå igenom innehållet innan aktiviteten genomförs och bekanta sig med alla steg.
 • Kom ihåg att informera berörda att uppföljningen av utvecklingsarbetet görs.
Gruppövning

Följ upp handlingsplanen

I den här aktiviteten checkar ni av hur utvecklingsarbetet har gått och stämmer av mot handlingsplanen. Ni får hjälp att följa upp status för alla aktiviteter för att se om de har lett till önskad effekt. Tillsammans bestämmer ni också hur ni går vidare.

Cirka 25 minuter

Checka av mot planen

Börja med att repetera vad ni formulerat i handlingsplanen. Gå sedan igenom en aktivitet i taget med stöd av frågorna. Sammanfatta hur det har gått.

En hand som håller i en penna och bockar av en checklista

Följ upp

 • Vad har hänt sedan sist?
 • Är målet fortfarande relevant?
 • Har aktiviteten genomförts som planerat?
 • Har aktiviteten gett önskad effekt?
 • Har arbetet lett till nya insikter och lärdomar?
 • Har aktiviteten lett till nya utvecklingsområden?
 • Har arbetet gett andra positiva effekter än de avsedda?
Cirka 5 minuter

Planera nästa uppföljning

Nu har ni koll på hur utvecklingsarbetet går. Behöver ni göra en ny uppföljning? Planera redan nu in hur det fortsatta arbetet ska gå till.

Illustration med händer som rör sig över ett schema

Gör så här

 • Boka in en ny tid för uppföljning om det behövs.
 • Säkerställ att ni fortfarande har de resurser som behövs.
 • Uppdatera handlingsplanen efter det som har framkommit i ert uppföljningsarbete.
Aktivitet

Introduktion till OSA

Nu är ni klara med uppföljningen av handlingsplanen för den här gången. Om ni vill få en introduktion till OSA-området kan ni titta på två filmer om organisatorisk och social arbetmiljö.