Bra att veta!

Här hittar du information om beräknad tidsåtgång, gruppstorlek och bra saker att tänka på inför genomförandet.

Aktiviteten kräver inga förkunskaper och passar alla arbetsgrupper och genomförs till exempel på en arbetsplatsträff.

Tidsåtgång

Första delen tar cirka 15 minuter. Här kan ni stanna om ni vill.

För grupper som vill ägna mer tid för reflektion finns förslag på reflektionsfrågor. Då behövs ytterligare cirka 15 minuter.

Gruppstorlek

Aktiviteten fungerar för både små och stora grupper. Är ni en stor grupp är det bra att dela in er i mindre samtalsgrupper om cirka 3–6 personer. Eller dela in er i bikupor, två och två.

Förberedelser

 • Dator med uppkoppling.
 • Projektor eller stor skärm när ni arbetar i grupp. Använd då helskärmsläge på webbläsaren.
 • Högtalare så gruppen kan höra ljudet från filmen.
 • Någon form av dokumentation för att sammanfatta det som sägs.
 • Testa gärna tekniken innan aktiviteten genomförs i grupp. Fungerar filmvisningen?
 • Den som ska leda aktiviteten bör gå igenom innehållet innan aktiviteten genomförs och bekanta sig med alla steg.
Film

Bekanta er med krav och resurser

En bra balans mellan krav och resurser är en förutsättning för att främja en god arbetsmiljö. Här får ni tillsammans titta på en film om krav och resurser, för att sedan starta en dialog om hur det ser ut i er verksamhet och hur ni vill ha det.

Cirka 15 minuter

En film om krav och resurser

I den här filmen ges en introduktion till vad krav och resurser kan vara. Titta på filmen och reflektera sedan tillsammans.

Hur ser balansen ut hos er?

Gör så här

 • Bilda par med den som sitter närmast.
 • Reflektera tillsammans ett par minuter.
 • Avsluta med att dela några tankar i storgrupp.
Titta på filmen
2,5 min
Spela film igen (2,5 min)
Cirka 15 minuter

Reflektera tillsammans

Hur tänker ni kring de krav och resurser ni har på er arbetsplats? Ni kan självklart välja egna reflektionsfrågor som passar er verksamhet bättre.

En illustration av grupp glada figurer som har dialog

Förslag på reflektionsfrågor

 • Vilka är de mest värdefulla resurserna i arbetet?
 • Vilka krav upplever ni som mest belastande i arbetet?
 • Vad skulle vi behöva för resurser för att balansera de krav vi upplever?
Aktivitet

Vill ni jobba vidare med krav och resurser?

Nu har ni bekantat er med krav och resurser och om ni vill fortsätta dialogen i arbetsgruppen kan ni välja att arbeta med Balanskollen nästa gång.