Bra att veta

Här hittar du information om beräknad tidsåtgång, vem eller vilka aktiviteten riktar sig till och bra saker att tänka på inför genomförandet.

Beräknad tidsåtgång

Räkna med cirka 50 minuter för hela aktiviteten.

Planera också in uppföljning av ert samtalsklimat någon gång per år. Avsätt då cirka 20 minuter för uppföljning.

Vem riktar sig aktiviteten till?

Aktiviteten fungerar för både små och stora grupper som vill arbeta med sitt samtalsklimat och komma överens om gemensamma spelregler.

Förberedelser

 • Dator med uppkoppling.
 • Projektor eller stor skärm när ni arbetar i grupp. Använd då helskärmsläge på webbläsaren.
 • Notis-lappar och pennor.
 • Mallen Vårt samtalsklimat.
 • Den som ska leda aktiviteten bör gå igenom innehållet innan aktiviteten genomförs och bekanta sig med alla steg.
Gruppövning

Skapa ett bra samtalsklimat på jobbet

En av de viktigaste förutsättningarna för en bra arbetsmiljö är att vi kan kommunicera med varandra. I den här aktiviteten reflekterar ni över hur ni pratar med varandra på arbetsplatsen. När aktiviteten är avslutad har ni kommit fram till gemensamma spelregler.

Cirka 5-10 minuter

Fundera på vad som är ett bra samtalsklimat

Vad är viktigt i ett gott samtalsklimat? Innan ni samtalar om det i grupp är det bra att avsätta tid för egen reflektion.

En person som tänker

Gör så här

 • Fundera på reflektionsfrågorna enskilt.
 • Vad är ett gott samtalsklimat på arbetsplatsen enligt dig? Skriv ner några saker som du tycker är viktiga.
 • Skriv också ner vad du själv kan göra för att bidra till detta?
Cirka 15 minuter

Prata om samtalsklimatet i smågrupper

Nu är det dags att ha dialog i mindre grupper om vad ni tycker är viktigt i ett gott samtalsklimat och hur ni kan bidra till det.

En grupp människor som för dialog

Gör så här

 • Utse någon som dokumenterar.
 • Dela era reflektioner med varandra och motivera era val.
 • Enas i gruppen om fem saker som ni tycker är viktigt i ett gott samtalsklimat.
 • Enas sedan om fem saker som ni kan göra för att bidra till ett gott samtalsklimat.
 • Sammanställ det som gruppen har kommit fram till på notis-lappar.
Cirka 20 minuter

Prata om samtalsklimatet tillsammans

Nu ska ni tillsammans i den stora gruppen bestämma vad ni tycker är viktigast för ett gott samtalsklimat på arbetsplatsen.

olikfärgade post-it-lappar

Gör så här

 • Varje grupp redovisar sina prioriteringar.
 • Sammanställ resultatet.
 • Alla har fem röster att fördela på det som är viktigt för ett gott samtalsklimat samt fem röster att fördela på förslagen om vad ni kan bidra med för att uppnå det.
 • Räkna samman resultatet och se vilka tio som fått flest röster, fem från vad som är viktigt för ett gott samtalsklimat och fem från vad ni alla kan bidra med.
Cirka 5 minuter

Ta fram ett samtalskontrakt

Nu har ni tillsammans kommit fram till vad ni tycker är ett gott samtalsklimat och vad ni kan göra för att bidra till det. Använd gärna mallen för samtalskontrakt för att sammanställa det ni har kommit överens om.

En illustration över ett samtalskontrakt

Gör så här

 • Utse en ansvarig för att formulera samtalskontraktet utifrån era gemensamma prioriteringar.
 • Kom överens om när det ska vara färdigt.
 • Sätt gärna upp samtalskontraktet centralt på arbetsplatsen för att påminnas varje dag om vad som är viktigt för er.
Cirka 20 minuter

Följ upp ert samtalskontrakt

Kom ihåg att regelbundet följa upp ert samtalsklimat och det ni gemensamt har kommit överens om. Använd exempelvis en arbetsplatsträff för uppföljning.

En illustration av en klocka

Gör så här

 • Dela in er i mindre grupper och utse någon som dokumenterar.
 • Gå igenom samtalskontraktet steg för steg och fundera på om ni lever upp till det ni kommit överens om. Om inte, vad behöver göras?
 • Sammanställ det ni kommit fram till och redovisa i storgrupp vad varje enskild grupp kommit fram till.
 • Enas om eventuell revidering av samtalskontraktet.
Aktivitet

Vad är kränkande särbehandling?

Vill ni veta skillnaden mellan kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier och diskriminering och hur man kan arbeta förebyggande för att minska risken för kränkande särbehandling? Dessa frågor svarar forskaren och psykologen Stefan Blomberg på i detta poddavsnitt. Lyssna och skapa en gemensam förståelse för frågorna.