Bra att veta!

Här hittar du information om beräknad tidsåtgång, vem eller vilka aktiviteten riktar sig till och bra saker att tänka på inför genomförandet.

Tidsåtgång

Att bara lyssna på poddavsnittet tar cirka 8 minuter.

För grupper som vill ägna mer tid till att gå igenom arbetsplatsens rutiner och handlingsplan för hantering och utredning av kränkande särbehandling behövs minst 10 minuter till.

Vem vänder sig aktiviteten till?

Aktiviteten vänder sig till både stora och små arbetsgrupper som vill öka sin kunskap om hur en utredning av kränkande särbehandling kan gå till och vad som är viktigt att tänka på inför och under en utredning.

Förberedelser

  • Dator med uppkoppling.
  • Projektor eller stor skärm när ni arbetar i grupp. Använd då helskärmsläge på webbläsaren.
  • Högtalare så gruppen kan höra ljudet från poddavsnittet.
  • Någon form av dokumentation för att sammanfatta det som sägs.
  • Befintliga rutiner och handlingsplan för hur kränkande särbehandling hanteras och utreds på arbetsplatsen.
  • Testa gärna tekniken innan aktiviteten genomförs i grupp.
  • Den som ska leda aktiviteten bör gå igenom innehållet innan aktiviteten genomförs och bekanta sig med alla steg.

 

Podd

Så kan en utredning gå till

Vad är arbetsgivaren skyldig att göra om kränkande särbehandling sker på arbetsplatsen? Hur går en utredning om kränkande särbehandling till?  Och vad är viktigt att tänka på inför och under en utredning? Det är frågor som forskaren och psykologen Stefan Blomberg ger svar på i det här poddavsnittet. Lyssna och skapa en gemensam förståelse för dessa frågor.

Cirka 20 minuter

Lyssna tillsammans

Cirka 10 minuter

Dialog

En illustration av grupp glada figurer som har dialog
  • Har ni rutiner och en handlingsplan för hur kränkande särbehandling hanteras  och utreds på arbetsplatsen?
  • Passa på att prata om dessa rutiner och handlingsplaner och gör dem kända för alla.
Aktivitet

Hur vill ni gå vidare?

Hur fungerar det förebyggande arbetet? Med hjälp av Checklista – Kränkande särbehandling får ni en tydligare bild över vilka förutsättningar som finns för att arbeta förbyggande och hantera kränkande särbehandling på er arbetsplats.