Bra att veta!

Här hittar du information om beräknad tidsåtgång, vem eller vilka aktiviteten riktar sig till och bra saker att tänka på inför genomförandet.

Tidsåtgång

Att bara lyssna på poddavsnittet tar cirka 10 minuter.

Vill gruppen ägna mer tid till att gå igenom arbetsplatsens arbetsmiljöpolicy för kränkande särbehandling och de rutiner som finns för hur kränkande särbehandling hanteras om det uppstår? Då behövs minst 10 minuter till.

Vem vänder sig aktiviteten till?

Aktiviteten vänder sig till både stora och små arbetsgrupper som vill öka sin kunskap om vad kränkande särbehandling är, hur man arbetar förebyggande och under vilka omständigheter risken för kränkande särbehandling ökar.

Förberedelser

  • Dator med uppkoppling.
  • Projektor eller stor skärm när ni arbetar i grupp. Använd då helskärmsläge på webbläsaren.
  • Högtalare så gruppen kan höra ljudet från poddavsnittet.
  • Någon form av dokumentation för att sammanfatta det som sägs.
  • Befintlig arbetsmiljöpolicy och rutiner för hur kränkande särbehandling hanteras på arbetsplatsen
  • Testa gärna tekniken innan aktiviteten genomförs i grupp.
  • Den som ska leda aktiviteten bör gå igenom innehållet innan aktiviteten genomförs och bekanta sig med alla steg.
Podd

Om kränkande särbehandling

Vad är kränkande särbehandling? Hur kan man arbeta förebyggande och under vilka omständigheter ökar risken för kränkande särbehandling? Det är frågor som  forskaren och psykologen Stefan Blomberg ger svar på i det här poddavsnittet. Lyssna och skapa en gemensam förståelse för dessa frågor.

cirka 10 minuter

Lyssna tillsammans

cirka 10 minuter

Dialog

En grupp människor som för dialog
  • Har ni en arbetsmiljöpolicy där det framgår att kränkande särbehandling inte är accepterat på arbetsplatsen och rutiner för hur kränkande särbehandling hanteras om det uppstår?
  • Passa på att prata om detta och gör arbetsplatsens policy och rutiner kända för alla.
Aktivitet

Hur vill ni gå vidare?

Vad handlar kränkande särbehandling om och vad innebär det för er? Den här filmen fungerar som en start för era egna samtal. Titta på filmen och reflektera sedan tillsammans.