Bra att veta!

Här hittar du information om beräknad tidsåtgång, gruppstorlek och bra saker att tänka på inför genomförandet.

Aktiviteten kräver inga förkunskaper och passar alla arbetsgrupper och genomförs till exempel på en arbetsplatsträff.

Tidsåtgång

Aktiviteten tar cirka 20 minuter.

Gruppstorlek

Aktiviteten fungerar för både små och stora grupper. Är ni en stor grupp är det bra att dela in er i mindre samtalsgrupper med cirka 3–6 personer. Eller dela in er i bikupor, två och två.

Förberedelser

  • Dator med uppkoppling.
  • Projektor eller stor skärm när ni arbetar i grupp. Använd då helskärmsläge på webbläsaren.
  • Högtalare så gruppen kan höra ljudet från filmen.
  • Någon form av dokumentation för att sammanfatta det som sägs.
  • Testa gärna tekniken innan aktiviteten genomförs i grupp. Fungerar filmvisningen? Behöver ni kanske externa högtalare?
  • Den som ska leda aktiviteten bör gå igenom innehållet innan aktiviteten genomförs och bekanta sig med alla steg.
Film

Friskfaktorer på vår arbetsplats

Forskning visar att en frisk organisation kännetecknas av bland annat god kommunikation, stöd och en positiv inställning till kompetensutveckling. Här får ni tillsammans titta på en film om friskfaktorer, för att sedan reflektera över hur det ser ut i er verksamhet.

Cirka 20 minuter

En film om friskfaktorer

I den här filmen berättar Professor Eva Vingård om de faktorer som är viktiga för den friska organisationen. Alla de friskfaktorer som nämns i filmen har med den organisatoriska eller den sociala arbetsmiljön att göra. Efter filmen finns förslag på reflektionsfrågor som handlar om hur det ser ut på er arbetsplats. Stäng ner filmen för att se reflektionsfrågorna när filmen är slut.

Dialog

Förslag på reflektionsfrågor

  • Vilka av dessa friskfaktorer i filmen är viktigast för oss för att vi ska må bra på jobbet?
  • Har vi andra faktorer som bidrar till att vi mår bra på jobbet?
  • Vad gör vi för att stärka friskfaktorerna på vår arbetsplats?
Titta på filmen
7 min
Spela film igen (7 min)
Aktivitet

Jobba med OSA

Hur ser det ut på er arbetsplats?

Undersök vilken beredskap och vilka förutsättningar som finns i er verksamheten för att arbeta med OSA. Med hjälp av Checklista – Organisatorisk och social arbetsmiljö får ni bland annat koll på om det finns bra rutiner, policyer, mål och ett fungerande SAM på plats.