Bra att veta!

Här hittar du information om beräknad tidsåtgång, gruppstorlek och bra saker att tänka på inför genomförandet.

Filmerna syftar till att väcka känslor och är tänkta att fungera som en start för en dialog om hur ni vill  ha det på er arbetsplats. Tänk på att kränkande särbehandling kan vara känsligt att prata om och därför passar denna aktivitet bäst för stabila arbetsgrupper som inte har en pågående konflikt. Vid konflikter på arbetsplatsen kan det vara bra att ta hjälp från till exempel företagshälsovården.

Tidsåtgång

Första delen tar cirka 15 minuter.

För grupper som vill ägna mer tid för reflektion finns förslag på reflektionsfrågor. Då behövs ytterligare cirka 15 minuter per filmscen.

Gruppstorlek

Aktiviteten fungerar för både små och stora grupper. Är ni en stor grupp är det bra att dela in er i mindre samtalsgrupper om cirka 3–6 personer. Eller dela in er i bikupor, två och två.

Förberedelser

 • Dator med uppkoppling.
 • Projektor eller stor skärm när ni arbetar i grupp. Använd då helskärmsläge på webbläsaren.
 • Högtalare så gruppen kan höra ljudet från filmen.
 • Någon form av dokumentation för att sammanfatta det som sägs.
 • Testa gärna tekniken innan aktiviteten genomförs i grupp. Fungerar filmvisningen?
 • Den som ska leda aktiviteten bör gå igenom innehållet innan aktiviteten genomförs och bekanta sig med alla steg.
Film

Börja prata om hur ni vill ha det

I den här filmen får ni se korta fiktiva scener med exempel på vad kränkande särbehandling kan handla om. Scenerna ska väcka känslor och är tänkta att vara en utgångspunkt för att prata om det som känns viktigt för er.

Cirka 15 minuter

Introduktion till kränkande särbehandling

Tidsbrist, otydliga roller och ansvar eller hög arbetsbelastning under lång tid, ökar risken för konflikter. Det kan i sin tur leda till att kränkande särbehandling uppstår. Att jobba förebyggande med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bidrar till att minska risken för att kränkande särbehandling sker.

Hur vill vi ha det på vår arbetsplats?

Gör så här

 • Bilda par med den som sitter närmast.
 • Reflektera tillsammans ett par minuter.
 • Avsluta med att dela några tankar i storgrupp.
Titta på filmen
5 minuter
Spela film igen (5 minuter)
Cirka 15 minuter per scen

Titta på en scen i taget

Vill ni repetera delar av filmen eller få förslag på reflektionsfrågor? Välj de scener som intresserar er och reflektera tillsammans. Leder reflektionen in i diskussioner om frågor som är svåra att lösa kan det vara en bra idé att parkera frågan och be om hjälp från till exempel HR eller företagshälsovården.

Förslag på reflektionsfrågor

 • Vad tror ni Melina tänker och känner?
 • Vad betyder kränkande särbehandling för oss?
 • Har vi rutiner, som alla känner till, för hur vi gör när någon upplever sig kränkt eller utsatt?
 • Vad är viktigt för att skapa ett inkluderande klimat på arbetsplatsen?

Förslag på reflektionsfrågor

 • Vad i scenen kan betraktas som kränkande särbehandling?
 • Vad betyder det för oss att bemöta varandra med respekt?
 • Hur ska vi agera om vi ser att någon blir utsatt för en kränkning?
 • Hur kan vi fånga upp signaler om kränkande särbehandling?

Förslag på reflektionsfrågor

 • Vad tror ni Adrian tänker och känner?
 • Hur kan vi arbeta så att alla kan medverka och får den information som de har rätt till?
 • Vad är viktigt att tänka på i ett schyst samtalsklimat på arbetsplatsen. Hur vill vi ha det?

Förslag på reflektionsfrågor

 • Hur valde Sonja att förhålla sig till det som sades och hände?
 • Hur kan man som kollega agera i en liknande situation?
 • Varför kan kränkande särbehandling upplevas på så olika sätt?
Aktivitet

Hur vill ni gå vidare?

Nu har ni kommit ytterligare en bit på vägen med ert arbetsmiljöarbete. Hur vill ni gå vidare?

Vad är skillnaden mellan kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier och diskriminering? Hur kan man arbeta förebyggande för att minska risken för kränkande särbehandling? Dessa frågor svarar forskaren och psykologen Stefan Blomberg på i detta poddavsnitt. Lyssna och skapa en gemensam förståelse för frågorna.