Bra att veta!

Här hittar du information om beräknad tidsåtgång, gruppstorlek och bra saker att tänka på inför genomförandet.

Filmerna syftar till att väcka känslor och är tänkta att fungera som en start för en dialog om hur ni vill ha det på er arbetsplats. Tänk på att arbetstidens förläggning kan vara utmanande och knepigt att prata om. Därför passar denna aktivitet bäst för stabila arbetsgrupper som inte har en pågående konflikt. Vid konflikter på arbetsplatsen kan det vara bra att ta hjälp från till exempel företagshälsovården.

Tidsåtgång

Första delen tar cirka 15 minuter.

För grupper som vill ägna mer tid för reflektion finns förslag på reflektionsfrågor. Då behövs ytterligare cirka 15 minuter per filmscen.

Gruppstorlek

Aktiviteten fungerar för både små och stora grupper. Är ni en stor grupp är det bra att dela in er i mindre samtalsgrupper om cirka 3–6 personer. Eller dela in er i bikupor, två och två.

Förberedelser

 • Dator med uppkoppling.
 • Projektor eller stor skärm när ni arbetar i grupp. Använd då helskärmsläge på webbläsaren.
 • Högtalare så gruppen kan höra ljudet från filmen.
 • Någon form av dokumentation för att sammanfatta det som sägs.
 • Testa gärna tekniken innan aktiviteten genomförs i grupp. Fungerar filmvisningen?
 • Den som ska leda aktiviteten bör gå igenom innehållet innan aktiviteten genomförs och bekanta sig med alla steg.
Film

Börja prata om hur ni vill ha det

I den här filmen får ni se korta fiktiva scener med situationer som har att göra med arbetstidens förläggning. Scenerna ska väcka känslor och är tänkta att vara en utgångspunkt för att prata om det som känns viktigt för er.

Cirka 15 minuter

Introduktion till arbetstidens förläggning

Natt- och skiftarbete, delade pass och flexibla eller gränslösa arbetstider – det kan finnas många utmaningar att ta hänsyn till när arbetstiden ska förläggas. Genom att planera in tillräckligt med återhämtning kan risken för ohälsa minska.

Planerar vi in tid för återhämtning?

Gör så här

 • Bilda par med den som sitter närmast.
 • Reflektera tillsammans ett par minuter.
 • Avsluta med att dela några tankar i storgrupp.
Titta på filmen
3 minuter
Spela film igen (3 minuter)
Cirka 15 minuter per scen

Titta på en scen i taget

Vill ni repetera delar av filmen eller få förslag på reflektionsfrågor? Välj de scener som intresserar er och reflektera tillsammans. Leder reflektionen in i diskussioner om frågor som är svåra att lösa kan det vara en bra idé att parkera frågan och be om hjälp från till exempel HR eller företagshälsovården.

Förslag på reflektionsfrågor

 • Vilka för- och nackdelar finns det med att lägga sitt eget schema som Sonja och Melina?
 • Vilket ansvar har arbetsgivaren? Vilket ansvar har den enskilda medarbetaren?
 • Hur fungerar vår planering av arbetstid?
 • Planerar vi in tillräckligt med tid för återhämtning under och mellan arbetspass?

Förslag på reflektionsfrågor

 • Hur upplever vi dialogen mellan kollegorna i scenen?
 • Vilka möjligheter upplever vi med att arbeta delade pass?
 • Vilka risker upplever vi med att arbeta delade pass?
 • Påverkar delade pass möjligheten till återhämtning mellan passen på något sätt?

Förslag på reflektionsfrågor

 • Det finns flera saker i scenen som hade kunnat göras annorlunda. Vad?
 • Vilka möjligheter och risker upplever vi när det gäller natt- och skiftarbete?
 • Ges möjlighet till tillräcklig vila och återhämtning mellan arbetspassen?
 • Vilka möjligheter har vi att delta i utvecklingsaktiviteter, arbetsmöten och APT?
En mobiltelefon med kalender öppen på skärmen

Förslag på reflektionsfrågor

 • Vilka möjligheter upplever vi med flexibla och gränslösa arbetstider?
 • Vilka utmaningar och risker upplever vi med flexibla och gränslösa arbetstider?
 • Hur fungerar gränsdragningen mellan arbete och fritid?
 • Är det tydligt för oss vilka förväntningar som finns på att vara nåbar och tillgänglig utanför ordinarie arbetstid?
Aktivitet

Hur vill ni gå vidare?

Nu har ni kommit ytterligare en bit på vägen med ert arbetsmiljöarbete. Hur vill ni gå vidare?

Med hjälp av Checklista – Arbetstidens förläggning kan ni strukturerat gå igenom de förutsättningar och faktorer som har betydelse för arbetstidens förläggning.