Bra att veta!

Här hittar du information om beräknad tidsåtgång, gruppstorlek och bra saker att tänka på inför genomförandet.

Filmerna syftar till att väcka känslor och är tänkta att fungera som en start för en dialog om hur ni vill ha det på er arbetsplats. Tänk på att arbetsbelastning kan vara tunga frågor att prata om. Därför passar denna aktivitet bäst för stabila arbetsgrupper som inte har en pågående konflikt. Vid konflikter på arbetsplatsen kan det vara bra att ta hjälp från till exempel företagshälsovården.

Tidsåtgång

Första delen tar cirka 15 minuter.

För grupper som vill ägna mer tid för reflektion finns förslag på reflektionsfrågor. Då behövs ytterligare cirka 15 minuter per filmscen.

Gruppstorlek

Aktiviteten fungerar för både små och stora grupper. Är ni en stor grupp är det bra att dela in er i mindre samtalsgrupper om cirka 3–6 personer. Eller dela in er i bikupor, två och två.

Förberedelser

 • Dator med uppkoppling.
 • Projektor eller stor skärm när ni arbetar i grupp. Använd då helskärmsläge på webbläsaren.
 • Högtalare så gruppen kan höra ljudet från filmen.
 • Någon form av dokumentation för att sammanfatta det som sägs.
 • Testa gärna tekniken innan aktiviteten genomförs i grupp. Fungerar filmvisningen?
 • Den som ska leda aktiviteten bör gå igenom innehållet innan aktiviteten genomförs och bekanta sig med alla steg.
Film

Börja prata om hur ni vill ha det

I den här filmen får ni se korta fiktiva scener med situationer som kan leda till ohälsosam arbetsbelastning. Scenerna ska väcka känslor och är tänkta att vara en utgångspunkt för att prata om det som känns viktigt för er.

Cirka 15 minuter

Introduktion till arbetsbelastning

Otydliga roller och ansvarsområden, starkt psykiskt påfrestande arbete, avsaknad av stöd och bristande återhämtning är exempel på saker som kan bidra till ohälsosam arbetsbelastning. Genom att balansera kraven med lämpliga resurser kan risken för ohälsa minskas.

Hur ser arbetsbelastningen ut på vår arbetsplats?

Gör så här

 • Bilda par med den som sitter närmast.
 • Reflektera tillsammans ett par minuter.
 • Avsluta med att dela några tankar i storgrupp.
Titta på filmen
3 min
Spela film igen (3 min)
Cirka 15 minuter per scen

Titta på en scen i taget

Vill ni repetera delar av filmen eller få förslag på reflektionsfrågor? Välj den scen som intresserar er och reflektera tillsammans. Leder reflektionen in i diskussioner om frågor som är svåra att lösa kan det vara en bra idé att parkera frågan och be om hjälp från till exempel HR eller företagshälsovården.

Förslag på reflektionsfrågor

 • Vad skulle kunna ha gjorts för att situationen skulle bli bättre?
 • Är det tydligt för oss vilka arbetsuppgifter som ska utföras och av vem?
 • Vet vi vart vi ska vända oss om vi behöver hjälp att prioritera i perioder av hög arbetsbelastning?

Förslag på reflektionsfrågor

 • Kunde Melina ha uttryckt sig på något annat sätt?
 • Vad handlar psykiskt påfrestande situationer om hos oss?
 • Har vi stöd och rutiner för att hantera psykiskt påfrestande situationer?

Förslag på reflektionsfrågor

 • Vad skulle kunna ha gjorts för att situationen skulle bli bättre?
  • Och vilka utmaningar har Roberto respektive Sonja att hantera?
 • Hur fångar vi upp signaler om ohälsosam arbetsbelastning?
 • Har vi tillräckligt med stöd för att klara perioder av hög arbetsbelastning?

Förslag på reflektionsfrågor

 • Vad är det som orsakar Adrians frustration?
 • Upplever vi digital stress hos oss? Vad handlar den om?
 • Vet vi vart vi kan vända oss om vi behöver hjälp och stöd för att lösa IT-relaterade problem?
Aktivitet

Hur vill ni gå vidare?

Nu har ni kommit ytterligare en bit på vägen med ert arbetsmiljöarbete. Hur vill ni gå vidare?

Vill ni ta reda på hur arbetsbelastningen ser ut på er arbetsplats? Med hjälp av Checklistan – Arbetsbelastning kan ni strukturerat gå igenom de förutsättningar och faktorer som påverkar arbetsbelastningen.